แชร์โพสนี้

งานศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับข้อมูลในประเทศจีน พบว่ามลพิษอากาศในระดับที่สูงมีผลต่อคะแนนสอบที่ลดลงของเด็ก โดยการที่สูดและหายใจเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป จะได้รับความเสียหายทางสติปัญญา มลพิษทางอากาศที่สูงสามารถเชื่อมโยงกับภาวะออกซิเดชั่น ทำให้เส้นประสาทอักเสพ และเกิดการเสื่อมของระบบประสาทด้วย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก