แชร์โพสนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น”วันประชากรโลก”ทางเว็บไซต์ NDTV รายงานความสำคัญ และเหตุผลในการเฉลิมฉลองของวันนี้ ขณะที่ผลการศึกษาชี้ว่า ประชากรโลก อาจเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านคน ภายในปี 2593 ด้านเว็บไซต์ MPH Online เผยถึงผลกระทบจากปัญหาประชากรล้นเมือง โดยเฉพาะต่อสุขภาพของส่วนรวม 

วันประชาการโลก (World Population Day) ตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี โดยคณะมนตรีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประกาศให้เป็นวันสำคัญ โดยมีจุดประสงค์ ให้ประชาคมโลก หันมาให้ความสนใจจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ปัญหาการเสียชีวิตจากการคลอดบุตร หลังผลการวิจัย พบว่า ในทุกๆ วัน มีผู้หญิงเสียชีวิต ระหว่างการคลอดบุตร กว่า 800 ราย 

ความสำคัญของวันนี้ จึงรวมถึง การสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัย ในวัยเจริญพันธุ์มากขึ้น , ให้ความสนใจ ในการวางแผนครอบครัว โดยการให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องการคุมกำเนิด เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ , การให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการส่งเสริมให้คู่สมรสเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น

ซึ่งในปีนี้ นาย เอเซ ดูรุยโฮมา (Eze Duruiheoma) ประธานคณะกรรมการ ประชากรแห่งชาติ (NPC) ได้ยกเรื่องการวางแผนครอบครัว (Family Planing) ให้เป็นสิทธิมนุษยชน ที่สตรีควรได้รับ และ ยังเป็นประเด็นสำคัญ ที่ถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่ในช่วงปี 2530 ที่ประชากรทั่วโลก เพิ่มขึ้นเป็น 5 พันล้านคน ขึ้นมาพูดอีกครั้ง เนื่องจากยังคงเห็นว่าการวางแผนครอบครัวเป็นวิธีการควบคุมประชากรที่ได้ผลมากที่สุด

โดยจากการสำรวจ จำนวนประชากรทั่วโลก ของเว็บไซต์ World Population Clock พบว่า ล่าสุด ขณะนี้ มีประชากร มากถึง 7,600 ล้านคน โดยประเทศที่มีจำนวนประชากร สูงสุด 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ จีน ที่สามารถครองแชมป์ ด้วยจำนวนประชากร ถึง 1,400 ล้านคน อันดับที่ 2 ได้แก่ อินเดีย 1,300 ล้านคน และอันดับที่ 3 คือ สหรัฐอเมริกา 320 ล้านคน

ด้านกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ยังออกมาคาดว่า จะมีประชากรโลกประมาณ 1 หมื่นล้านคน ในปี 2593 (32 ปีข้างหน้า) เนื่องจาก ขณะนี้ มีอัตราการเกิดทั่วโลก เกือบ 84 ล้านคนต่อปี

ปัญหาการเพิ่มขึ้น ของประชากรอย่างรวดเร็วนี้ ได้เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ อย่างเช่น ในปากีสถาน ที่ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วงเกือบ 70 ปี ที่ผ่านมา ประชากรในประเทศของตน เพิ่มสูงขึ้น ถึง 180 ล้านคน 

ซึ่งภายหลังจากการศึกษา พบว่า การเพิ่มขึ้นของประชากรนี้ มีสาเหตุมาจากแต่ละครอบครัวในประเทศ นิยมมีบุตรเฉลี่ย 3 คนต่อครอบครัว และ การขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการคุมกำเนิด

และ หากยังคงปล่อยปะละเลย ในเรื่องการวางแผนครอบครัวที่ดี จะยิ่งทำให้ประชากรในปากีสถานสูงขึ้น จนทำให้ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ ต่อจำนวนประชากร รวมถึง ยังเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ ปัญหาความยากจน เพิ่มขึ้น

ซึ่งแตกต่างจากประเทศที่ครองอันดับประชากรสูงสูด อย่าง จีน ที่ขณะนี้ มีนักวิชาการออกมาเรียกร้อง ให้ยกเลิกการวางแผนครอบครัว และ นโยบาย 1 ครอบครัว 1 บุตร เนื่องจากกังวลว่า จำนวนประชากรที่น้อยลงในทุกๆ ปี จะส่งผลกระทบ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และจำนวนบุตรที่น้อยลงนี้ ยังส่งผลกระทบ ต่อการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการส่วนใหญ่ ยังคงเห็นด้วย กับ แนวคิดการควบคุมจำนวนประชากรโลก โดยทางด้าน MPH Online เว็บไซต์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ได้เผยถึงผลกระทบ ต่อสุขภาพของส่วนรวมของผู้คน หากประชากรโลก ยังคงเพิ่มสูงขึ้น และไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธี  

ซึ่งอันดับหนึ่ง คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำและอาหาร ส่งผลให้ประชากรอดอยากเพิ่มขึ้น ทั่วโลก และ ถัดมาคือ ปัญหาจำนวนประชากรที่หนาแน่น ยังส่งผลให้การแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ จาก คนสู่คน มีโอกาสง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ต้องใช้ระยะเวลานานหลายล้านปี ในการก่อตัว อย่างเช่น น้ำมันดิบ และ เชื้อเพลิงต่างๆ และที่สำคัญ คือ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมีตัวเลือกมากขึ้นส่งผลให้ภาวะการว่างงานมากขึ้น ตามไปด้วย 

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.25 – 04.50น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33