ห้างสรรพสินค้า Walmart ในสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทั่วประเทศที่ผ่านการทดลองงาน 3 เดือน ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรด้านธุรกิจและการบริหารกับทางมหาวิทยาลัย โดยทางบริษัทจะให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินสมทบทุน เพื่อให้พนักงานได้ส่วนลดค่าเล่าเรียนต่างๆ ตลอดทั้งหลักสูตร

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก