มีการทดลองจากมหาวิทยาลัย Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา ทดสอบเทคนิคการอดอาหารแบบจำกัดเวลา โดยกินให้ครบ 3 มื้อ ภายในเวลาก่อน 15.00 น. จะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานสอดคล้องกับนาฬิการ่างกาย ส่งผลดีต่อการลดน้ำหนัก รวมทั้งป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก