แชร์โพสนี้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน (NIA) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา และเป็นระบบที่ตอบโจทย์กิจกรรมของหลายภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทาง NIA ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาแพลตฟอร์มและสาขาธุรกิจเพื่อสังคม ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม มุ่งส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

รวมทั้งการร่วมกันสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในด้านเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนกิจกรรม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย, ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์, และ เวียดนาม

สำหรับกิจกรรมหลังจากมีการบันทึกความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงานจะเริ่มโครงการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับเยาวชน โดนมีเป้าหมายหลากหลายด้าน ทั้งการสร้างผลงานต้นแบบ, การฝึกอบรม ร่วมถึงกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายของ UNDP ที่จะให้ความรู้เฉพาะด้าน และให้คำปรึกษาในการพัฒนาศักนภาพทางนวัตกรรม การร่วมกันประเมินผลกระทบทางสังคม เพื่พัฒนาไปสูาขั้นตอนต่อไปให้ประสบความสำเร็จ

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33