นักวิทยาศาสตร์อังกฤษ พัฒนาวิธีเปลี่ยนดินธรรมดาให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยลดการพึ่งพาอิฐเผา และคอนกรีตที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สำหรับดินที่นำมาใช้ในการทดลองเป็นดินชั้นล่างที่หาได้จากทั่วโลก มาเติมสารเคมีอัลคาไลน์ที่พบได้ในน้ำยาฟอกขาว โดยกระบวนการทำนั้นใช้ความร้อนเพียง 80 องศาเซลเซียส เป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งต่างจากอิฐเผาทั่วไป ที่ต้องเผาในอุณภูมิสูงถึง 1,400 องศาเซลเซียส

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก