นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการเพาะไข่มนุษย์ในห้องปฏิบัติการ ถือเป็นครั้งแรกที่ทำได้สำเร็จในมนุษย์ โดยการนำเนื้อเยื่อรังไข่มาเพาะเลี้ยง เลียนแบบกระบวนการในร่างกายจนกระทั่งเนื้อเยื่อเหล่านี้พัฒนากลายเป็นไข่ที่เจริญเต็มที่ ก่อนหน้านี้กลุ่มนักวิจัยได้ทดลองกับหนูไปแล้ว และสามารถททำได้สำเร็จเช่นกัน

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หวังว่า ในอนาคตหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากได้ และสามารถนำไปใช้กับเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อมด้วย

อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้นำไข่มาผสมกับสเปิร์ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมองว่ายังเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเจริญพันธุ์เท่านั้น และยังต้องศึกษาค้นคว้าอีกมาก

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก