ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเสมอภาคในวงกว้าง ซึ่งเด็กไทยทั่วประเทศกว่า 80% ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

 

กระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้ริเริ่มโครงการ ติวฟรี.com โดยร่วมมือกับสถาบันติวเตอร์ทุกสาขาวิชา เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทยทั่วประเทศ สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นทั้งบนระบบแอนดรอยและไอโอเอส และในอนาคตจะพัฒนาในอยู่ในระบบของเว็ปออฟไลน์ เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถดาวน์โหลดบนเรียนทั้งหมดไปเปิดใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต

โครงการ ติวฟรี.com จะเริ่มจากการติวฟรีข้อสอบโอเน็ตปี 2559 และปี 2560 จากนั้นจะมีรายวิชาปรับพื้ยฐาน เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมสอบของชั้นประถมปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั้งสิ้นรวม 5 สาขาวิชา คือ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก