ผลการศึกษาล่าสุดของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ระบุว่าแมลงวันเป็นพาหะนำเชื้อแบคทีเรียกว่า 600 ชนิด โดยแบ่งเป็นแมลงวันบ้าน ซึ่งเป็นพาหะเชื้อแบคทีเรียมากถึง 351 ชนิด และแมลงวันหัวเขียว เป็นพาหะของเชื้อถึง 316 ชนิด ซึ่งทำให้เกิดโรค เช่น โลหิตเป็นพิษ หรือปอดอักเสบ ได้

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก