คณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ มีการเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาเก็บค่าขยะจากถ้วยพลาสติก โดยเฉพาะถ้วยกาแฟใบละ 25 เพนส์ เพื่อเป็นเงินสนับสนุการรีไซเคิลและตระหนักถึงภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลนั้นพบว่ามีขยะจากถ้วยกาแฟมากกว่า 2,500 ล้านใบต่อปี ซึ่งขยะเหล่านี้ไม่ถูกนำไปรีไซเคิล แต่จะถูกเผา ฝังกลบ หรือส่งไปกำจัดนอกประเทศ

โลกยามเช้า

 

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

Comments

comments