Microsoft ออกแอพพลิเคชั่น Seeing Al ver.2 ช่วยให้คนตาบอดสามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ เพียงแค่ใช้กล้องของสมาร์ทโฟนหมุนไปมา หลังจากนั้นระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะทำการประมวลผลเพื่อบรรยายลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฎขึ้นอยู่ในภาพ ทั้งจากบุคคล, สิ่งของ, ข้อความ ให้ออกมาในรูปแบบของเสียง

อย่างไรก็ดี ในขณะนี้แอพพลิเคชั่น Seeing Al ver.2 สามารถใช้งานได้ในไอโฟนเท่านั้น ซึ่งกำลังขยายการให้บริการใน 35 ประเทศทั่วโลก

 

 

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

Comments

comments