แชร์โพสนี้

การพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหรกรรม ให้ก้าวหน้าและทัดเทียมกับชาติผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านงานวิจัยในสถาบันศึกษา มาพัฒนาเพื่อต่อยอดข้อจำกัดและปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

 

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีงานวิจัยที่ไม่ได้นำไปต่อยอกจำนวนมาก ทำให้ภาคการศึกษาจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในหารเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต, การขนส่ง, การพัฒนาคุณภาพสินค้า

ล่าสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ครอบคลุม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

 

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33