แชร์โพสนี้

 

 

เนื่องจากพฤติกรรมการของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการผ่านรูปแบบออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

หน่วยการบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ จึงต้องมีการปรับตัวพัฒนาโดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น

การปรับตัวของไปรษณีย์ไทยสู่ยุค 4.0 โครงการดิจิตอลด้านอีคอมเมิร์ซ โดยนำร่องที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย คือ จ.น่าน เป็นที่แรก และคาดว่าจะกระจายสู่ทั่วประเทศภายในปี 2562

เป็นรูปการการขายสินค้าชุมชนไปยังตลาดร้านค้าออนไลน์ จะเป็นโอกาสให้ประชาชนสามารถสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จากการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านการซื้อขายสินค้าและบริการในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริการขนส่งในประเทศ และยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งในเศรษฐกิจได้อีกด้วย

 

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.25 – 04.50น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33