แชร์โพสนี้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ร่วมกับ BRITISH COUNCIL ผลักดันยุทธศาสตร์ย่านสร้างสรรค์ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเติบโตเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พร้อมทั้งเผยจุดเด่นของประเทศไทยว่ามีความชัดเจนในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงนโยบายของประเทศเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ซึ่งถือเป็นกลไลสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแนวหน้าด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับนานาประเทศ

การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิด โดยนำเอาองค์รวมความคิดและจุดแข็งจากนานาประเทศมาประยุกต์ใช้ ประสานความคิด ทัศนคติ และวิถีชีวิต ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านดั้งเดิม รวมถึงผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจ ให้มีความเข้าใจและความคิดเห็นถึงเป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมต่อยอดให้เกิดเป็นความเข้มแข็งในย่านนั้นๆต่อไป

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.25 – 04.50น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33