แชร์โพสนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย จึงได้มีโครงการสนับสนุนจากนานชาติในชื่อว่า ‘BETTRE RICE, BETTER LIFE’ เพื่อส่งเสิรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความร่วมมือภายใต้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ นำเสนอวิธีการส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐาน มีความยั่งยืนในการค้า รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.25 – 04.50น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33