ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้การออกกำลังกายแบบ ‘พิลาทิส’ มาช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงของการเป็นโรค Text neck หรือโรคไหล่ห่อคอตก ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน จนทำใหกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นส่วนคอและกระดูกสันหลังตึง จนนำไปสู่อาการบาดเจ็บ

โลกยามเช้า

 

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

Comments

comments