เปิดเล่ห์ ลบเหลี่ยมโจร ตอน หลวงพี่มาแล้ว (ep.9)
 
เปิดเล่ห์ ลบเหลี่ยมโจร ครั้งนี้ เสนอวิธีสังเกต 6 ลักษณะพระภิกษุ สามเณร ที่เป็นภัยต่อพุทธศาสนา
 
ติดตามชมซี่รี่ส์เหลี่ยมโจรย้อนหลังพร้อมเทคนิคลบเหลี่ยมโจรที่นี่: