เปิดเล่ห์ ลบเหลี่ยมโจร ตอน ตอน แก๊งซื้อรถ (คดีปิด) (ep.23)
 
5 วิธีซื้อขายรถ โอนทะเบียนด้วยตนเองเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
 
1. ควรซื้อจากบุคคลหรือเต้นท์จำหน่ายรถมือสองที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งถาวร ราคารถเหมาะสมตามจริงและเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อรถที่มีราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป
 
2. ควรให้ผู้มีความรู้หรือเชี่ยวชาญเรื่องรถช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องของรถก่อนการตัดสินใจซื้อหรือนำรถมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบความถูกต้องก่อน
 
3.ทำสัญญาซื้อขายกับบุคคลหรือเต้นท์ที่จำหน่ายรถไว้เป็นหลักฐาน และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียนหรือโอนรถกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ณ สำนักงานขนส่งทุกครั้งที่ทำการซื้อรถ
 
4.ตรวจสอบในคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมทั้งหมายเลขเครื่องยนต์และข้อมูลอื่นๆ ของตัวรถให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความมั่นใจว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
5.ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่งานทะเบียนรถ สนง.ขนส่งกรุงเทพมหานครหรือสนง.ขนส่งจังหวัด ที่มีผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้
 
นอกจากนี้เราควรเปลี่ยนกุญแจและติดตั้งระบบกันขโมยให้รถยนต์ด้วยเพื่อความปลอดภัย
 
 
ติดตามชมซี่รี่ส์เหลี่ยมโจรย้อนหลังพร้อมเทคนิคลบเหลี่ยมโจรที่นี่:

Comments

comments