เปิดเล่ห์ ลบเหลี่ยมโจร ตอน ตอน ธนบัตรปลอม (ep.21)
 
5 วิธีป้องกันธนบัตรปลอม
1. สังเกตธนบัตรก่อนรับทุกครั้ง โดยเฉพาะธนบัตรชนิดราคาสูง 
2.ไม่นำธนบัตรปลอมที่รับไว้แล้วออกใช้อีก เพราะมีความผิดตามกฎหมาย
3.หากมีผู้นำธนบัตรปลอมมาใช้กับท่าน ควรสอบถามอย่างละเอียด เช่น ได้มาอย่างไร จากใคร ที่ใด เป็นต้น
4.จดจำลักษณะรูปพรรณและสิ่งอื่นๆ เกี่ยวกับผู้นำใช้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุม
5.แจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ หรือโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานีตำรวจท้องที่หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 0 2282 7409 และ 0 2356 7987
 
หมายเหตุ ผู้แจ้งเบาะแสธนบัตรปลอม จนนำไปสู่การสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด มีสิทธิได้รับเงินสินบน 30% ของราคาธนบัตรปลอม หรือราคาอุปกรณ์ปลอมแปลงที่จับกุมได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 
 
ติดตามชมซี่รี่ส์เหลี่ยมโจรย้อนหลังพร้อมเทคนิคลบเหลี่ยมโจรที่นี่: