ช่วงนี้อยู่ในฤดูฝน นอกจากฝนจะตกหนักในแต่ละวันแล้วบางครั้งยังแถมเสียงฟ้าร้องให้เราหวั่นใจกันอีกด้วย วันนี้ ครอบครัวข่าวเด็ก ขอเสนอ 7 เทคนิคป้องกันตัวเองจากการถูกฟ้าผ่า เพื่อเป็นความรู้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างในวันที่ฝนฟ้าคะนองกันจ้า 
 
ทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
 
   ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ เกิดจากการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าออกจากเมฆฝนฟ้าคะนอง หรือ เมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) มีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่ บริเวณฐานเมฆจะสูงจากพื้นประมาณ 2 กิโลเมตร และส่วนยอดเมฆอาจสูงถึง 20 กิโลเมตร โดยภายในก้อนเมฆจะมีการไหลเวียนของกระแสอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้หยดน้ำและก้อนน้ำแข็งในเมฆเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้า โดยพบว่าประจุบวกมักจะอยู่บริเวณยอดเมฆ ส่วนประจุลบอยู่บริเวณฐานเมฆ ซึ่งประจุลบที่ฐานเมฆอาจจะเหนี่ยวนำให้พื้นผิวของโลกที่อยู่ใต้เงาของมันมีประจุเป็นบวกด้วย
 
 
 
วิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่า
 
1. หาที่หลบที่ปลอดภัย
เช่น อาคารขนาดใหญ่ หากอยู่ในรถควรปิดกระจกให้มิดชิดและอย่าสัมผัสกับตัวถังรถ
 
2. ถ้าหาที่หลบไม่ได้
ควรนั่งยองๆ ย่อตัวให้ต่ำที่สุด แนบมือทั้งสองข้างติดกับเข่าและซุกหัวไประหว่างเข่า ส่วนเท้าให้ชิดกันหรือเขย่งปลายเท้า เพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นให้มากที่สุด แต่อย่านอนหมอบกับพื้น เพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งไปตามพื้นได้
 
3. อย่ายืนหลบบริเวณใกล้ต้นไม้
อยู่ในที่สูง หรือกางร่ม
 
4.ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางเเจ้งในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง เพราะ ฟ้าอาจจะผ่ามาที่เสาสัญญาณหรือเสาอากาศนอกบ้านได้
 
5. ควรถอดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด
และห้ามใช้โทรศัพท์บ้าน เพราะ ฟ้าผ่าอาจผ่าลงที่เสาไฟฟ้าทำให้กระแสไฟฟ้า กระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เสียหายได้
 
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิด
เนื่องจากโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้า
 
7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำ
เพราะ น้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า 
 
   นอกจากนี้เราควรเตรียมไฟฉายไว้ส่องดูทางยามฉุกเฉิน เพราะ เมื่อฝนตกหนักอาจเกิดไฟดับหรือไฟไหม้ได้
 
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก trueplookpanya.com

Comments

comments