แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เพิ่มความระมัดระวัง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในเด็ก 29ธ.ค.58
 
จากการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปี ทำให้เราได้รู้ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งหลายๆ หน่วยงานก็ได้มีการรณรงค์ เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแล ไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานหรือผู้ใหญ่เท่านั้น จริงๆ แล้ว เด็กๆ อย่างเราก็สามารถที่จะช่วยลดอุบัติเหตุเหล่านี้ได้ จากสถิติข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุทางถนนของเด็กที่มีอายุระหว่าง แรกเกิด – 15 ปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 57- 5 ม.ค. 58 นั้น มีจำนวนทั้งหมด 840 คน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจำนวนของเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุนั้น ก็ยังมีจำนวนมาก
 
ส่วนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดนั้นเราจะต้องเริ่มจากตัวของเราเอง จะต้องไม่ประมาทและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เมื่อเราต้องเดินทางโดยรถยนต์ เราควรนั่งประจำที่ แล้วรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และที่สำคัญไม่ควรเล่นในรถ เพราะอาจจะพลาดล้มไปโดนคุณพ่อหรือคุณแม่ที่กำลังขับรถอยู่ได้ เมื่อถึงที่หมาย เราควรที่จะอยู่ในบริเวณที่มีผู้ปกครอง ไม่วิ่งเล่นในบริเวณที่จอดรถ หรือบริเวณที่มีรถพลุกพล่าน เพราะอาจจะโดนรถเฉี่ยวหรือชนได้
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂