แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรม Cultural Day โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ออกอากาศวันที่ 10ธ.ค.58
 
 
สำหรับกิจกรรม Cultural day สานสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาตินี้ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดการเรียนรู้ และรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยแนวคิดงานในครั้งนี้ก็คือ Music & Dance ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะมีการโชว์การแสดงประจำชาติต่างๆ โดยครูชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงผู้ปกครอง จากนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ตามซุ้มของแต่ละประเทศ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันของทั้งคุณครูและผู้ปกครอง สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม เพลงประจำชาติของแต่ละประเทศ รวมไปถึง สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้ทราบถึงจุดเด่นและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
 
 
ด้านนางปวีณรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล ได้บอกว่า งานนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิด AEC เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มองไปถึงการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เนื่องจากงานนี้เป็นเหมือนการย่อโลกไว้ในโรงเรียน ซึ่งการเรียนรู้นั้นหากสอนจากในหนังสือ เมื่อเด็กๆ ปิดหนังสือสิ่งที่สอนก็จะอยู่แค่ตรงนั้น แต่ถ้าหากนักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จะเพิ่มมากขึ้น เพราะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องเรียนเพียงเท่านั้น
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂