แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการทวิศึกษาเรียนอาชีพสายสามัญ ออกอากาศวันที่ 9ธ.ค.58
 
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้นำโรงเรียนในโครงการทวิศึกษา เรียนอาชีพในสายสามัญมาบูรณาการ การเรียนการสอนสู่นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งโครงการทวิศึกษานี้ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ได้ศึกษา เรียนรู้อาชีพต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นการประกอบอาชีพรูปแบบ 1 คน 2 วุฒิ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรูปแบบ 1 คน 1 สมรรถนะ สาขาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษ
 
ทางโรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการทวิศึกษา จึงได้มีการบูรณาการ การจัดกระบวนการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นเรียนตามสาขาวิชาชีพ ในช่วงหลังเลิกเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างหลังเวลาบ่ายสองโมง เข้าฝึกทักษะด้านวิชาชีพ เช่น การฝึกอาชีพการทำไข่เค็มกะทิใบเตย การทำโลชั่นบำรุงผิวจากมะพร้าว ของโรงเรียนนาบัววิทยา การประยุกค์ใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นเครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหญ้าลดมลพิษ ของโรงเรียนวังโพรงไพรพิทยา เป็นต้น
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂