แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรม 88 พรรษา เทิดไท้ องค์ราชัน สาธิตปทุมวัน วิพิธทัศนา ออกอากาศวันที่  5ธ.ค.58
 
การจัดงานในครั้บนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมความรักชาติด้วยกิจกรรมการแสดง อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้ทำกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดในด้านต่างๆ เช่น การกำกับการแสดง กำกับเวที การแสดง การขับร้อง การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีอีกด้วยครับ ซึ่งบรรยากาศภายในงานนี้ มีทั้งการแสดงดนตรีไทยในเพลง โหมโรมจอมสุรางค์ มีการรำถวายพระพร ชุด อาศิรวาทราชสดุดี การบรรเลงดนตรีสากลเพลงกินรีวอลซ์ ประกอบการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง เลือดสุพรรณ ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงละครเรื่อง The sound of music และการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ อีกด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂