แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงงานประดิษฐ์มาลัยลายธงชาติไทย – อาเซียน ออกอากาศวันที่  2ธ.ค.58
 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งโครงงานนี้เป็นโครงงานการประดิษฐ์มาลัยลายธงชาติไทย – อาเซียน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ประดิษฐ์มาลัยเป็นลายต่างๆ ด้วยวิธีการถักโครเชต์ตามแบบการคำนวณด้วยสมการคู่ลำดับ รูปเรขาคณิตออกแบบด้วยโปรแกรม GSP ซึ่งเป็นผลงานที่สวยงามและมีคุณค่าเป็นอย่างมาก
 
 
ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้คัดเลือกผลงานการประดิษฐ์มาลัยลายธงชาติไทย – อาเซียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแสดงผลงานในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 
 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂