แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กลุ่มนักเรียนสร้างสรรค์หนังสั้น โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา ออกอากาศวันที่ 18พ.ย.58
 
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39 ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านสื่อหนังสั้น นำเสนอภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น 
 
โดยนักเรียนกลุ่มนี้มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เมื่อได้แก่นของเรื่องแล้ว ก็ได้มีการแบ่งงานกันทำ มีทั้งผู้กำกับ ช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ นักแสดงที่ได้คัดมาจากนักเรียนในโรงเรียน ส่วนพื้นที่ถ่ายทำก็ได้เลือกใช้บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อให้ตรงตามเนื้อเรื่อง โดยขั้นตอนดังกล่าวนี้เด็กนักเรียนได้ลงมือทำด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂