แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมการซ้อมดนตรี โรงเรียนจ่านกร้อง ออกอากาศวันที่ 14พ.ย.58
 
ถ้าพูดถึงวงดนตรีลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ หลายคนก็จะต้องพูดถึงวงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ที่สร้างชื่อเสียงและนำรางวัลมาให้ชาวพิษณุโลกได้ชื่นชมมาเป็นจำนวนมาก 
 
 
 
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนนี้คือ การตั้งวงโยธวาทิตจ่านกร้องขึ้น ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี) โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) นำโดย ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
โดยมีการจัดกิจกรรมค่ายฝึกซ้อมดนตรีขึ้น มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านทักษะการปฏิบัติ ซึ่งทางโรงเรียนจ่านกร้อง จะนำวงโยธวาทิตของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันในงานการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 ที่กรุงเทพมหานครด้วย 
 
โดยวงโยธวาทิตจ่านกร้อง มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฝึก จำนวน 120 คน ต้องใช้เวลาในการอยู่ร่วมกัน gป็นเวลา 20 วันเต็ม โดยมีครูฝึกซ้อมที่มีความสามารถทางด้านดนตรี มาให้ความรู้นักเรียนและร่วมฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญต่อไป 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂