แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายส่งเสริมโอลิมปิก ออกอากาศวันที่ 3พ.ย.58
 
 
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จัดค่ายส่งเสริมโอลิมปิกขึ้น โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ 
 
ได้ดำเนินการเข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ จำนวน 33 คน
 
คุณครูมนัส ทาขาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กล่าวว่า การเข้าค่ายครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พัฒนาศักยภาพทางปัญญาเต็มตามศักยภาพของตนเอง ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทำในค่ายนี้ จะเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฏีและปฏิบัติการในสาขา โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้แก่เด็กๆ
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂