แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แท็บเล็ตเพื่อใช้ในการศึกษา ออกอากาศวันที่ 29ต.ค.58
 
 
ในปัจจุบันนี้โลกของเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว แม้แต่ทางหน่วยงานการศึกษาเองก็ได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนกันมากขึ้นอย่างเช่นการแจกแท็บเล็ต
 
ซึ่งประโยชน์ของแทปเล็ตได้แก่ 
1. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ที่สามารถทำให้เด็กๆจดจำได้ง่าย และทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
 
2. สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็ก แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยสื่อการเรียนการสอนต่างๆสามารถอัพโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้พร้อมเพรียงกันทำให้เด็กๆ ทั่วทุกพื้นที่ได้เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
 
 
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไร้พรมแดนและเด็กๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 
4. แทปเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมทักษะเพิ่มเติมได้มากมาย ที่เรียกว่าแอพพลิเคชั่น สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย อาทิ โปรแกรมฝึกทักษะด้านศิลปะ โปรแกรมสำหรับฝึกการอ่านเขียน โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการตอบสนองเป็นต้น ดังนั้นการใช้โปรแกรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้กับเด็กได้
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂