แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มเทคนิคการสอนให้ครูผู้สอน ออกอากาศวันที่ 16ต.ค.58
 
 
ครูปุ้มไบโอ หรือ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา เป็นคุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
หลังจากครูปุ้มได้เข้ารับการอบรม ครูก็มีเทคนิคที่นำกลับมาพัฒนาต่อ ที่โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ด้วยเทคนิค TPR ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค TPR  คือ T : Total P : Physical R : Respond ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Because you know it, you can do it” ถ้าคุณรู้ คุณต้องทำได้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ได้เผยแพร่ไปยังเพื่อนครูและทดลองใช้ในห้องเรียน เช่น การเรียนรู้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค TPR 
 
 
ซึ่งพบว่า ผู้เรียนมีความสนุกในการเรียนรู้ จดจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่กลัวที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ หรือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบกระตือรือร้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมในทุกครั้งๆ ที่เรียน ลดบทบาทการบรรยายของครู สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุที่หาง่าย ราคาไม่แพง 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂