แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น ออกอากาศวันที่ 14ต.ค.58
 
 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ตั้งอยู่ในในพื้นที่ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานที่ปรากฏเตาถลุงเหล็กโบราณนับพันๆ แห่ง ในพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร และมีบ่อเหล็กกล้าหลายบ่อ แต่บ่อที่สำคัญและสงวนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ มีอยู่ 2 บ่อ คือ บ่อพระแสง และบ่อพระขรรค์ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธ เพื่อใช้ในการศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
 
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระพันธุ์  ดอนท้วม ได้มองเห็นว่า พื้นที่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้  น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย
 
 
ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้สำนึกรักษ์ในท้องถิ่น  ตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  สถานที่สำคัญของอำเภอทองแสนขัน  ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
โดยวิธีการสอนมัคคุเทศก์รุ่นใหม่นี้ ก็คือนักเรียนรุ่นพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นมัคคุเทศก์สอนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มัคคุเทศก์รุ่นพี่จะแนะนำน้องๆและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ เพื่อให้น้องๆได้สืบทอดการเป็นมัคคุเทศก์ในรุ่นต่อๆ ไป
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂