แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้การทําขนมช่อม่วง ออกอากาศวันที่ 5ต.ค.58
 
 
ครอบครัวข่าวเด็กพาเพื่อนๆ ไปชมวิธีการทำขนมช่อม่วงที่โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เนื่องจากทางโรงเรียนมองเห็นว่าขนมช่อม่วงเป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงควรอนุรักษ์ไว้ ทางคุณครูจึงได้ศึกษาและถ่ายทอดการเรียนการสอนวิธีการทำขนมให้แก่เด็กๆ ด้านนักเรียนมองว่าการฝึกทำขนมนั้นเป็นประโยชน์เพราะนอกจากจะได้ฝึกสมาธิแล้ว และยังได้ฝึกความอดทนอีกด้วย
 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂