แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นักเรียนมัธยมฯ เรียนสายช่างรองรับกําลังผลิตฯ ออกอากาศวันที่ 20ส.ค.58
 
วันนี้เครือข่าวรายการครอบครัวข่าวเด็กของเรา จะพาพวกเราไปดูการเรียนในสาขาวิชาชีพที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเรียนต่อในสายสามัญ ซึ่งทางโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้มีการจัดการศึกษา ระดับ ปวช.ในสาขาช่างยนต์และธุรกิจคอมพิวเตอร์ ให้เป็นหลักสูตรคู่ขนาน ลักษณะที่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จ.เพชรบูรณ์  ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนี้จำนวน 107 คน 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก