แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ห้องเรียนเสมือนบ้าน ออกอากาศวันที่ 18ส.ค.58
 
โรงเรียนกุดฉิมพิทยาการ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลัก Brain Based Laerning หรือ BBL ตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น
 
โดยการบริหารจัดการด้วยกุญแจ 5ดอกคือ สนามเด็กเล่น ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง พลิกกระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียนและใบงาน และ สื่อและนวัตกรรม โดยเฉพาะดอกที่ 2 ซึ่งจะเกี่ยวกับห้องเรียนเปลี่ยนสมอง นายชัยยุทธ คุณทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีแนวคิดเปลี่ยนห้องสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆให้มีบรรยากาศให้น่าอยู่ ให้นักเรียนรู้สึกว่าอยู่ในห้องเรียนเหมือนกับอยู่ที่บ้านของตัวเอง จึงได้แนวคิดห้องเรียนเสมือนบ้านขึ้น 
 
โดยในห้องเรียนนี้ จะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่น ที่อ่านหนังสือ ตู้กับข้าว เตียงนอน ตุ๊กตาของเล่น เหมือนบ้านทุกอย่าง เพื่อทำให้เด็กนักเรียน เกิดความรู้สึก ว่ามาโรงเรียนก็เหมือนอยู่ที่บ้าน ทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยอยากที่จะมาโรงเรียนอยากที่จะอยู่ในห้องเรียนและอยากเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้น 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก