แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ดื่มนมจืด ช่วยเพิ่มความสูง ออกอากาศวันที่ 25มิ.ย.58
 
ศาตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเนื่องในวันดื่มนมโลกว่า จากการสำรวจเมื่อปี 2556 พบว่า เด็กไทยดื่มนมน้อยมากเพียงคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ต่ำกว่าเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก 4 – 7 เท่าตัว ส่งผลให้ส่วนสูงเด็กไทยเมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย ผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร (ซม.) ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 ซม. 
 
ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มความสูงเด็กไทยว่า ภายในปี 2568 เด็กไทยอายุ 18 ปี จะต้องมีมาตรฐานสูงสมส่วน ไม่อ้วน โดยเด็กไทยจะต้องสูงเฉลี่ย 171 ซม. ผู้ชายสูงเฉลี่ย 177 ซม. ผู้หญิงเฉลี่ย 165 ซม. โดยในการรณรงค์นี้จะเน้นหนักใน 3 เรื่อง คือ รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว ประมาณ 240 ซีซี รวมปีละ 88 ลิตรต่อคน ควบคู่ออกกำลังกายที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายน้ำ บาสเกตบอล โหนบาร์ วอลเลย์บอล และรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 50 เพื่อพัฒนาไอคิวและอีคิว และส่งเสริมให้คนไทยดื่มนมจืด เพื่อสร้างความแข็งแรงกระดูกและฟัน เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยสูงอายุ
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂