รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมแบ่งปันความสุข ร.ร.บ้านนางแล ออกอากาศวันที่ 10มี.ค.58
 
โรงเรียนบ้านนางแล จ.เชียงราย จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ในรูปแบบของการจัดงานวันเกิดให้แก่นักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดร่วมในเดือนเดียวกัน ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีจำนวนคนที่เกิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งงานนี้จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่เกิดในเดือนนั้นๆ เป็นเจ้าภาพในการจัดหาขนมเค้ก และของทานเล่นมาเลี้ยงเด็กๆ 
 
สำหรับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม ก็เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธ์ลาหู่ อาข่า ไทยใหญ่ รวม 136 คน ได้รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน และมีน้ำใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะค่านิยมไทยตามนโยบายของคสช. 
 
นอกจากนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ในการทำบุญใส่บาตร และสวดมนต์ ซึ่งทุกคนต่างก็มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าแถวต่อคิวรับขนมปัง เค้ก นั่งรับประทานอย่างมีความสุข โดยนายสมคิด แก้วเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแล กล่าวว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจน 
 
แม้ว่าจะรู้ว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด พ่อแม่ก็ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะจัดวันเกิดให้ลูก คุณครูของรร.บ้านนางแล จึงพร้อมใจกันจัดโครงการปันความสุขจัดงานวันเด็กให้แก่นักเรียนที่เกิดร่วมเดือนเดียวกัน พร้อมแนะนำให้เด็กๆ กลับบ้านหลังเลิกเรียนไปกราบขอพรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้รู้จักความกตัญญูต่อบุพการี ด้วย
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂

Comments

comments