แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน 13 มีนาคม วันช้างไทย ออกอากาศวันที่ 13มี.ค.58
 
ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนๆ เคยรู้กันไหมว่าแต่ก่อนธงชาติของเรานั้นก็ยังเคยมีภาพของช้างเผือกประทับอยู่ด้วย และถ้าเราย้อนไปในอดีต ช้างนั้นก็มีความสำคัญด้านการทำศึกสงครามเป็นอย่างมาก เพราะช้างนั้นจะเป็นพาหนะของแม่ทัพ ซึ่งจะมีการทำศึกบนหลังช้าง เรียกว่า ยุทธหัตถี ซึ่งถือว่าเป็นการสู้ที่มีเกียรติมากๆ เลย
 
ด้วยเหตุนี้ คณะอนุกรรมการ ประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย จึงริเริ่มให้มีการสภาปนาวันช้างไทย และกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือและช่วยกันอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้น
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂