แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ออกอากาศวันที่ 3ม.ค.58
 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂