แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ระวัง…ตู้กดนํ้าไม่ได้มาตรฐาน ออกอากาศวันที่ (12พ.ย.57)
 
น้ำกดอัตโนมัติ เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยทั่วประเทศ มีตู้น้ำกดอัตโนมัติประมาณ 60,000 ตู้ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ คุณภาพของน้ำ ซึ่งมาตรฐานจะยึดตามมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท โดยดูทั้งเรื่องของความเป็นกรดด่าง ความกระด้าง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการกรอง การปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง พบว่า ตู้กดน้ำอัตโนมัตินี้ มีแนวโน้มตกมาตรฐานมากขึ้น สะท้อนถึงการขาดการบำรุงรักษา เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลา โดยคุณภาพของน้ำที่ตกมาตรฐานมากที่สุด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง รองลงมาคือ ความกระด้าง
 
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้หน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อดูแลเรื่องนี้ เพราะน้ำดื่มเป็นเครื่องอุปโภคที่สำคัญ ส่วนข้อสังเกตตู้น้ำที่ปลอดภัยได้ดูได้จาก ความสะอาดของตู้กด เช่น ที่ตั้งไม่ใกล้ถังขยะ อยู่ในที่ร่ม ไม่มีตะไคร่ที่หัวจ่ายน้ำ มีฝาเปิดปิด ไม่มีคราบสกปรก หัวจ่ายน้ำทำจากสเตนเลส สังเกตฉลากที่ข้างตู้ ต้องมีการบอกวันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง ซึ่งไส้กรองมีด้วยกันหลายชิ้น มีระยะการเปลี่ยนตั้งแต่ 4 เดือน – 1 ปี หากพบว่า น้ำมีสี กลิ่น รสชาติ ที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ ควรใช้ภาชนะที่สะอาดมาบรรจุน้ำ และไม่สัมผัสหัวจ่ายด้วยมือครับ นอกจากนี้ยังมีตู้กดน้ำฟรีที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน ซึ่งตู้ประเภทดังกล่าวนี้ก็เป็นตู้อีกหนึ่งประเภท ที่มีการสะสมเชื้อโรคไว้จำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงควรที่จะให้ความสำคัญและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง