แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน รณรงค์ ลอยกระทงอย่างมีวัฒนธรรม ออกอากาศวันที่ (4 พ.ย. 57)
 
ทุกปีที่ผ่านมาได้พบว่า มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเล่นพลุ ประทัดหรือดอกไม้ไฟ จนบางรายต้องสูญเสียอวัยวะ เช่น ตาบอด นิ้วขาดและยังเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ด้วย รวมถึงก่อเสียงดังทำความรำคาญให้กับผู้อื่นและมีข่าวนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเล่นดอกไม้เพลิง ประทัดเพิ่มขึ้นทุกปี
 
ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.จึงต้องรณรงค์กระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดกวดขันเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยการสั่งห้ามไม่ให้นำดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด เข้ามาในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด รวมถึงสั่งการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้เด็กเล่นดอกไม้เพลิง อีกทั้งโรงเรียนจะต้องประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอดส่องดูแลการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ของเด็กๆด้วย