แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โถลดความร้อน โรงเรียนพญาไท ออกอากาศวันที่ 6 ต ค  57
 
'โถลดความร้อน' เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท มีจุดประสงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน มีหลักการทำงานคือ เมื่อนำโถนี้ไปวางไว้ในห้องก็จะช่วยลดอุณหภูมิได้ทำให้อากาศดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานที่เป็นพิษกับโลกเลย