รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน โครงการต้นกล้าล้านความดีศรีขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโฟร์” ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2557
 
เพื่อนๆ จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษได้รวมตัวกันเพื่อจัดโครงการ 
'ต้นกล้าคนดีศรีขุขันธ์' โดยการสร้างเครือข่าวเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยกิจกรรมนี้เพื่อนๆ ได้ระดมทุนขอรับบริจาคเพื่อจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และต้องการให้เด็กและเยาวชนรู้จักอดีตและความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง
 
 

Comments

comments