แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก  ตอน นักธุรกิจน้อย โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส ” ออกอากาศวันที่ 10 กันยายน 2557
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้สนับสนุนให้ สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก  โดยการนำของนางสุนันทา พานิชผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการประกอบอาชีพของเด็กๆ ในอนาคต ให้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น 
 
เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนารูปแบบการสอนงานในโรงเรียนให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างผลงานได้อย่างสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ ผลิตเองได้และสามารถขายได้อย่างครบวงจร   
 
สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้  ได้มีโรงเรียนจากศูนย์แกนนำเครือข่ายนักธุรกิจน้อย มาให้ความรู้และนำตัวอย่างธุรกิจเล็กๆ มานำเสนอ  เช่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ได้นำ “เสน่ห์ไม้” เป็นการแกะสลักเศษไม้ แล้วนำมาประกอบเป็นกรอบรูปแบบต่างๆ แล้วนำไปขาย ซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆของโรงเรียน ขณะที่ โรงเรียนบ้านดงสำราญ จ.ยโสธร นำเสื่อกก มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานจำหน่าย 
 
ด้านโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ จ.เชียงราย  นำสาหร่ายแม่น้ำโขงที่มีอยู่ในพื้นที่ ทำมาสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง ส่วนโรงเรียนวัดดอยหวาย จ.นครปฐม ได้มีการสาธิตการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธานี ทำขนมบัวลอยสมุนไพร ที่จำหน่ายในช่วงพักกลางให้นักเรียนในโรงเรียนและหลังเวลาเลิกเรียน  ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ส่งคณะครูเข้าอบรม จำนวนมาก
 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂