แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข่าวภูมิภาค ตอน วันเยาวชนแห่งชาติ  โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโฟร์” ออกอากาศวันที่ 5 กันยายน 2557
 
 
สภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ในชื่อว่า 'รวมพลังเยาวชนคิดบวก เรียนรู้วิถีพอเพียง ปรองดองสมานฉันท์ ก้าวทันอาเซียน' เพื่อเป็นการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และได้มีการถ่ายทอดกิจกรรมที่เคยทำมาในรอบปีและสร้างเครือข่ายการทำงาน
 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน