แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี และทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 แห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบ กับมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น องคมนตรี

2. นายเกษม วัฒนชัย เป็น องคมนตรี

3. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็น องคมนตรี

4. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็น องคมนตรี

5. นายศุภชัย ภู่งาม เป็น องคมนตรี

6. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็น องคมนตรี

7. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็น องคมนตรี

8. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น องคมนตรี

9. พลเอก ธีรชัย นาควานิช เป็น องคมนตรี

10. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

 

 

       ทั้งนี้ มีรายงานว่า พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นองคมนตรี เดินทางเข้ามาทำเนียบรัฐบาล เข้าอำลา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งระบุว่าไม่ห่วงงานของกระทรวงยุติธรรม เพราะได้มอบหมายงานหมดแล้ว รวมถึงคดีพระธัมมชโย ส่วนใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณา

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.