แชร์โพสนี้

 
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตรตาประทานอาชีพที่เหมาะสม กับทุกสภาพพื้นที่ของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูงในภาคเหนือ ได้พระราชทานโครงการพืชเมืองหนาว เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่น
 
      หลังจากที่ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขาที่บ้านดอยปุย  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งพบว่าผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ที่ยังคงอาศัยการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก
 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านดอยปุย ถึง 14 ครั้ง จนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ปลูกยาเสพติด เป็นพื้นที่การเกษตรพืชเมืองหนาว กลายมาเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ประกอบอาชีพถูกกฎหมาย และอยู่รวมกันกับป่าอย่างยั่งยืน
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.