แชร์โพสนี้

 
      ประชาชนหลายพื้นที่ ซึ่งได้รับประโยนชน์จากโครงการในพระราชดำริ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ประทานความช่วยเหลือ พลิกฟื้นจากที่ดินแห้งแล้ง ให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้อีกครั้ง
 
     เช่นเดียวกับที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้จัดทำบ่อกักเก็บน้ำ จำนวน 562 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับหน้าแร้ง พร้อมทั้งให้มีการสำรวจและออกแบบก่อสร้างโครงการชลประทานขึ้น นับแต่นั้นมาจึงทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค-บริโภค และพลิกฟื้นไร่นาที่แคยแห้งแร้งอีกด้วย
 
     ขณะที่ โครงการห้วยน้ำใส โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง นอกจากจะทำให้เกษตรบริเวณลุ่มน้ำป่าพะนังมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรแล้ว ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.