แชร์โพสนี้

ประเทศญี่ปุ่นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ จากข้อมูลในปี 2556 ประชากรญี่ปุ่นรวม 127 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุต่อประชากร 25.1% หรือคิดเป็นจำนวน 16.3 ล้านคน กำลังการบริโภคของผู้สูงอายุมากถึง 100 ล้านล้านเยน และยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านล้านเยน ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจึงได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก นอกจากสินค้าอุปโภค-บริโภคที่คิดเป็น 80% แล้ว ธุรกิจรองลงมาคือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่มีประมาณ 10 %

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.