แชร์โพสนี้

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอำเภอปากพนังกล่าวว่า อำเภอปากพนังมีพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ต.แหลมตะลุมพุก ถึงต.ขนาบนาก ระยะทางตามแนวทางชายฝั่งยาวประมาณ 40 กม. อยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4,184 ครัวเรือน 14,011 คน ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้ว 8.4 กม.คงเหลือพื้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 31.6 กม.ใช้งบประมาณ 243.5 ล้านบาท ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมเจ้าท่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาโครงการกัดเซาะไปส่วนหนึ่งแล้ว  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที

นอกจากนั้นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางกรมเจ้าท่าได้ทำการว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาออกแบบโครงสร้างก่อสร้างแนวหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปลายแหลมตะลุมพุก ถึง บ้านหน้าโกฎิ ต.ขนาบนาก ระยะทาง 40 กม.โดยดำเนินการเป็น 3 ระยะ ซึ่งรูปแบบเป็นการวางแนวกองหินในทะเลเพื่อชะลอคลื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ EIA ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.