โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สาธิตการใช้อุปกรณ์พ่นยาโรคหืด หลังพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ มีอัตราการเจ็บป่วยจากปัญหาระบบทางเดินหายใจและโรคหอบหืด เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาวิกฤษหมอกควันข้ามแดน

ข่าววันใหม่

ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว ข่าววันใหม่ ตระเวนข่าว ตระเวนโลก รายการทีวี ช่อง3

Comments

comments